Διευθυντής Πωλήσεων

 Εταιρεία πελάτη μας, που δραστηριοποιείται στον Φαρμακευτικό κλάδο πέραν από 30 χρόνια προσφέροντας Φαρμακευτικά Προϊόντα, Καλλυντικά και Συμπληρώματα Διατροφής, ενδιαφέρεται να ενδυναμώσει την ομάδα πωλήσεων της με ακόμα ένα στέλεχος στη θέση του Διευθυντή Πωλήσεων.

Καθήκοντα

Με αναφορά απευθείας στον CEO της εταιρείας ο κάτοχος της θέσης θα πρέπει ως κύρια καθήκοντα του/της να:

 

 • Έχει την ευθύνη διαμόρφωσής του πλάνου στρατηγικής και ενεργειών ανάπτυξης πωλήσεων και υλοποίησης του με επικέντρωση στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας
 • Θέτει στόχους της ομάδας και με βάση αυτούς να παρέχει συνεχή ανατροφοδότηση στα μέλη της ώστε να βελτιώνονται και να παραμένουν ευθυγραμμισμένοι με τους στόχους
 • Ελέγχει και συντονίζει την ομάδα των Ιατρικών Επισκεπτών και να δημιουργεί θετικές συνθήκες και που θα συμβάλλουν στην επιτυχία της ομάδας.
 • Προσλαμβάνει, εκπαιδεύει και να παρέχει συνεχή καθοδήγησή και υποστήριξη στα μέλη της ομάδας ως προς την καθημερινή τους εργασίας και την επίτευξη των στόχων τους
 • Διεξάγει αναλύσεις, με την βοήθεια των εργαλείων, που προσφέρει η εταιρεία και να διαμορφώνει τις ανάλογες εισηγήσεις ή/και διορθωτικές ενέργειες προς συζήτηση με τον CEO
 • Να έχει σε τακτά χρονικά διαστήματα επαφή με πελάτες και τις συμβαλλόμενες υπηρεσίες Παγκύπρια.
 • Να συνεργάζεται με όλα τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας.

 

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Μέλος του Συνδέσμου Ιατρικών Επισκεπτών Κύπρου
 • Bachelor σε Φαρμακευτική, Βιολογία, Μικροβιολογία, Ιατρική ή σε άλλο συναφή ιατρικό θέμα
 • Masters σε Marketing, MBA, ή σε άλλο συναφή θέμα με διοίκηση και πωλήσεις.
 • Προηγούμενη πείρα τουλάχιστον 5 ετών σε θέση Περιφερειακού Διευθυντή Πωλήσεων/Υπευθύνου Ομάδας Πωλήσεων ή Διευθυντή Πωλήσεων σε Ιατρικά προϊόντα ή τουλάχιστον 8 ετών σε θέση Ιατρικού επισκέπτη

 

Ε αν σας ενδιαφέρει η θέση, στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα στο recruitment@humanasset.com αναγράφοντας τον κωδικό ΔΠ/4/19