Επιθεωρητής  Πωλήσεων, Λευκωσία

Εταιρεία πελάτη μας που εμπορεύεται επαγγελματικά προϊόντα περιποίησης μαλλιών και άλλων καταναλωτικών προϊόντων, επιθυμεί να ενδυναμώσει την ομάδα της με ένα νέο Επιθεωρητή Πωλήσεων.

 

Ο κάτοχος της θέσης έχει ως κύρια καθήκοντα του:

 

 • Ετοιμασία ετήσιου πλάνου πωλήσεων και υλοποίηση τους

 

 • Επίβλεψη συντονισμός και καθοδήγηση της ομάδας πωλητών και της ομάδας merchandisers σε καθημερινή και Παγκύπρια βάση

 

 • Παρακολούθηση της αγοράς και συνεχής ενημέρωση για τις τάσεις και εξελίξεις που παρουσιάζονται καθώς και για τις κινήσεις των ανταγωνιστικών εταιρειών

 

 • Αξιολόγηση των ανταγωνιστών με βάση τα δυνατά και αδύνατα σημεία που παρουσιάζουν και διαμόρφωση ανάλογων ενεργειών με στόχο την αύξηση των πωλήσεων και μεγιστοποίηση της κερδοφορίας της εταιρείας

 

 • Εξεύρεση νέων πελατών και εδραίωση συνεργασίας

 

 • Διεξαγωγή συχνών επισκέψεων στους πελάτες διασφαλίζοντας τα υψηλά επίπεδα ικανοποίησης τους καθώς και την επέκταση της συνεργασίας με νέα προϊόντα

 

 • Ετοιμασία, ανάλυση και ερμηνεία εκθέσεων παρουσίασης δεικτών απόδοσης με στόχο την διαμόρφωση εισηγήσεων και τη λήψη διορθωτικών μέτρων ως προς την επίτευξη των στόχων της εταιρείας

 

Προσόντα

 • Πτυχίο σε θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ, ή άλλο συναφή κλάδο
 • Τουλάχιστον 3 χρονιά εργασιακής πείρας στον τομέα των πωλήσεων καταναλωτικών προϊόντων.
 • Εμπειρία στη διαχείριση και καθοδήγηση ομάδας
 • Στρατηγική σκέψη και πολύ καλή γνώση της αγοράς των καταναλωτικών προϊόντων
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητες διεξαγωγής παρουσιάσεων
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας
 • Άριστες διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Πολύ καλή αναλυτική σκέψη και ερμηνεία δεικτών απόδοσης

 

Ε αν σας ενδιαφέρει η θέση, μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας στο recruitment@humanasset.com αναγράφοντας τον κωδικό ΕΠΛ/4/19